Business Finland on myöntänyt 4,3 milj. euroa uutta rahoitusta Solar Foodsin 8,6 milj. euron kehitysprojektille. Uusi rahoitus on tarkoitettu tukemaan Solar Foodsin kehityshanketta liittyen ilmasta tuotettavan Solein®-proteiinin kaupallistamiseen. Business Finlandin rahoitus kasvattaa Solar Foodsin rahoituksen yhteensä 24,8 miljoonaan euroon.

“Meillä on yrityksenä kaksi tärkeää tehtävää edessämme: Soleinin kehittämisen viimeistely markkinavalmiiksi sekä uuden tehtaamme rakentaminen. Solar Foodsin perustamisesta saakka olemme tehneet tuloksellista yhteistyötä Business Finlandin kanssa. Olemme erittäin iloisia Business Finlandin kyvystä vastata kaltaistemme kasvuyritysten tarpeisiin”, Solar Foodsin toimitusjohtaja ja perustajaosakas, tohtori Pasi Vainikka sanoo.

”Solar Foods on erinomainen esimerkki yrityksestä, jollaisia Business Finland voi olla tukemassa palveluillaan ja rahoituksillaan yrityksen kansainvälisessä kasvussa ja käännekohdissa. Kun yrityksen kasvuvisio, innovaatio, tiimi ja resurssit ovat kohdallaan, pystyy Business Finland panostamaan merkittävästikin yrityksen kasvupolkuun”, kertoo Kari Venäläinen Business Finlandista.

Business Finland tukee maailman ensimmäisen ilmasta tuotetun proteiinin kehitystä

Solar Foods on ensimmäinen yritys, joka pystyy tuottamaan ravintoa ilmasta talteen otetusta hiilidioksidista täydellisessä ja jatkuvassa prosessissa, elintarviketuotteiden valmistus mukaan luettuna. Solar Foods tuottaa täysin uudenlaista ravintorikasta Solein®-proteiinia, jonka pääraaka-aineita ovat ilma ja sähkö. Prosessi mullistaa ruoantuotannon, sillä Solein-proteiinin tuotanto ei ole sidoksissa maatalouteen, ilmastoon tai säähän.

Business Finland jatkaa maailman ensimmäisen ilmasta tuotettavan proteiinin kehittämistä rahoitettuaan aiemmin Solar Foodsin pilottivaihetta ja yrityshautomoprojektia yhdessä Euroopan avaruusjärjestö ESA:n kanssa.

“Olemme iloisia, että voimme yhdistää voimamme tämän mullistavan keksinnön äärellä: Solein on uusi ja ainutkertainen ainesosa ihmiskunnalle ja sillä on lähes rajaton potentiaali kestävän ruoantuotannon mahdollistamisessa,” Venäläinen lisää.

Uusi demonstraatiotehdas tulee olemaan tärkeä merkkipaalu Solar Foodsin polulla, jonka päämääränä on ruoantuotannon mullistaminen.

“Seuraava tavoitteemme on saada demonstraatiotehtaaseemme investoitava rahoitus kasaan. Tehdasta varten olemme jo saaneet perussuunnittelun valmiiksi sekä hyviä vaihtoehtoja tehtaan sijainniksi, josta teemme päätöksen tulevina viikkoina”, Vainikka tarkentaa.

“Perussuunnittelun valmistumisen jälkeen olemme siirtymässä luvanhankintaprosesseihin Solar Foodsin demonstraatiotehtaan suhteen. Tehdas tulee esittelemään ruoantuotannon tulevaisuutta”, Solar Foodsin teknologiajohtaja ja perustajaosakas, tohtori Juha-Pekka Pitkänen lisää.

Tulevaisuuden ruoan mahdollistaja

Solar Foodsin uusi tuotantolaitos mahdollistaa uusien, innovatiiviseen Solein-ainesosaan perustuvien ruokatuotteiden kaupallistamisen. Solar Foods on tähän mennessä kehittänyt jo yli 20 erilaista Solein-proteiinia hyödyntävää ruokatuotetta.

Sekä Solar Foodsin uuden demonstraatiotehtaan, että yrityksen ydintiimin tulevaisuus näyttää suotuisalta perussuunnitelmien ollessa jo valmiina ja lupahakemusprosessin ollessa käynnissä. Niiden viitoittama ja onnistuneen A-rahoituskierroksen tukema positiivinen suunta tuo tullessaan kasvavan tiimin, jota varten on jo valmiita uusia tulokkaita.

”Solar Foodsin visio on muuttaa ruoantuotannon tapaa ja tehtaasta saatavan tuotteen on tarkoitus tulla hyväksytyksi maailmanlaajuisesti uutena ruoka-aineena. Maailmalla on toivoa. Tulevaisuuden ravinto ei ole utopiaa – se tapahtuu nyt”, Pasi Vainikka visioi.

Poikkeuksellinen proteiini tavalliseen elämään

Solein® on täysiarvoinen proteiini, joka sisältää kaikkia välttämättömiä aminohappoja. Sen maku on mieto ja rakenne kevyt. Solein katoaa huomaamattomasti aterioihin, mutta säilyttää samalla ravinteikkuutensa ja tarjoaa ratkaisun, joka sopii käytännössä kaikkien kuviteltavissa olevien elintarvikkeiden raaka-aineeksi. Lisäksi tämä uusi, aidosti ympäristöä säästävä luonnollinen proteiini tarjoaa kiehtovia mahdollisuuksia täysin uudenlaisten tulevaisuuden ruokien valmistamiseen.

Solein-proteiinia voi valmistaa ankarimmissakin ympäristöolosuhteissa, kuten autiomaassa, arktisella alueella ja mahdollisesti myös avaruudessa. Soleinin tuotantoprosessi ei vaadi keinokastelujärjestelmiä, torjunta-aineita eikä maaperän lannoitusta sen paremmin kuin eläimiäkään, joten sitä voi perustellusti kutsua maailman kestävimmäksi proteiiniksi.

Lisätietoja:

Pasi Vainikka, TkT, toimitusjohtaja, Solar Foods Oy, puh. +358 40 5825 987, pasi@solarfoods.fi

Solar Foods

Solar Foods tuottaa proteiinia hyödyntämällä ilmasta sidottua hiilidioksidia ja sähköä. Sään ja ilmaston olosuhteista riippumaton Soleinin tuotanto vapauttaa maailmanlaajuisen proteiinituotannon perinteisen maatalouden kulutuksesta. Solar Foodsin perustivat Espoossa vuonna 2017 TkT Pasi Vainikka, TkT Juha-Pekka Pitkänen, Sami Holmström, Jari Tuovinen, Prof. Jero Ahola ja Janne Mäkelä. Solar Foods on ns. spinoff, jonka alkuperäinen idea perustuu VTT:n ja LUT-yliopiston yhteiseen tutkimukseen.  www.solarfoods.fi

Business Finland

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

The countdown for crossing the planetary boundaries of food production starts here.

Read more

Subscribe to our newsletter

THE NEXT WAVE OF REVOLUTION BEGINS IN AUTUMN 2021

This will close in 0 seconds