Suurta kiinnostusta herättänyt suomalainen ruokateknologian startup-yritys Solar Foods on julkaissut vuorovaikutteisen maailmankartan visiostaan. Ruoan uusi maailmankartta1 näyttää parhaimmat tuotantopaikat tulevaisuuden proteiinin kasvatukseen. Tulevaisuudessa ruoantuotanto voidaan kytkeä irti luonnon resursseista ja ympäristöolosuhteista. Kartasta voi katsoa jokaisen maan tilanteen.

Ihmiskunta on suurten haasteiden edessä. Esimerkiksi YK:n mukaan vuoteen 2050 mennessä maailman väestön on arvioitu kasvavan yli 9 miljardiin2. Kasvava joukko ja elintaso tarvitsee arviolta 50 % enemmän ravintoa ja samalla ilmastonmuutosta pitäisi pystyä hillitsemään, jotta maapallo säilyy asuttavana. On selvää, että tarvitsemme uusia ratkaisuja. Nykyinen ruoantuotantotapamme on kestämätön.

“Julkaisimme kartan, joka näyttää ruoantuotannon uuden ajan. Visiomme on muuttaa nykyinen tapa tuottaa ravintoa. Haluamme irtikytkeä ruoantuotannon lisääntyvästä luonnon resurssien käytöstä sekä ympäristöolosuhteista. Maailmalla on toivoa. Tulevaisuuden ruoka ei ole utopiaa vaan me toteutamme sitä jo nyt”, toteaa Pasi Vainikka, Solar Foodsin toimitusjohtaja ja perustajaosakas.

Nyt julkaistu maailmankartta osoittaa nykytilanteen ja huikeat tulevaisuuden mahdollisuudet. Suotuisia paikkoja ilmasta valmistetulle proteiinille ovat myös ne paikat, jossa ruoantuotanto on ennen ollut mahdotonta. Tulevaisuudessa ravinnon tuottamiseen voidaan valjastaa ääriolosuhteet. Ruokaa syntyykin esimerkiksi siellä, missä aurinko on paahtavaa tai maasto epäsuotuisaa, mutta tuuli voimakkainta1.

Uusi tapa viljellä ruokaa – visiona proteiinintuotannon vapauttaminen

Solar Foodsin visio mullistaa nykyisen ruoantuotannon järjestyksen ja tapamme ajatella. Vuonna 2018 Solar Foods kertoi kehittävänsä teknologiaa, jonka avulla proteiinia pystytään tuottamaan ilmasta ilman maataloutta, eläimiä ja kasveja.

”Ruoantuotanto on tähän asti ollut riippuvaista viljelykelpoisesta maasta ja ilmasto-olosuhteista. Tarjoamme ihmiskunnalle aivan uudenlaisen tavan viljellä ja korjata satoa. Teknologisen kehityksen myötä on jo nyt mahdollista kasvattaa satoa mikrobitasolla. Ravinnerikasta proteiinia voidaan tuottaa alueilla, joilla ruoantuotanto ei ole aiemmin ollut mahdollista, kuten aavikolla, arktisilla alueilla tai jopa avaruudessa”, Vainikka kertoo.

Nyt julkaistusta ruoan uudesta maailmankartasta näkyy kuinka maailma voi muuttua.  ”Jos proteiinintuotanto irtautuu maataloudesta, voidaan esimerkiksi peltoja muuttaa metsiksi ja hiilinieluiksi. Kuvitelkaa, millainen vaikutus tällä on taistelussa ilmastonmuutosta vastaan”, sanoo Vainikka.

Maailman vastuullisin proteiini ­

Tällä hetkellä noin puolet maailman asutetusta maapinta-alasta on maatalouden käytössä3, ja maailmanlaajuisesti jopa 70 prosenttia makean veden käytöstä kuluu maatalouteen4. Arviolta 25 prosenttia ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista syntyy ruoasta5. Solar Foodsin visiona on tarttua näihin haasteisiin.

Solar Foodsin kehittämällä teknologialla ja bioprosessilla pystytään tuottamaan täysin uudenlaista syötävää, ravinnerikasta proteiinia ilmaa ja sähköä hyödyntämällä. Pilottivaiheessa oleva Solein®-proteiini on päästötöntä, ja sen arvioidaan olevan 10-100 kertaa ilmastoystävällisempää kuin liha- tai kasvipohjaiset vaihtoehdot. Uusi proteiini voi vähentää päästöjä maailman lentoliikenteen verran.

”Haluan kannustaa tieteentekijöitä avoimuuteen. Solar Foodisilla on ratkaisu ruoantuotannon uudelleen järjestämiseksi. Meillä tiedelähtöisenä yrityksenä on myös vastuu kertoa uusista ruoantuotannon innovaatioista ihmisille, elintarviketeollisuudelle ja päättäjille. Vastuullinen tie on mahdollista valita. Uudet teknologiat mahdollistavat sen”, toteaa Vainikka.

Solar Foods näkee maapallon tulevaisuuden valoisana ja nostaa filosofiakseen mahdollistamisen. ”Emme ole optimisteja emmekä pessimistejä. Mahdollisuuksiin tarttuminen yhdistettynä teknologiaan ja osaamiseen voi todella muuttaa maailmaa”, Vainikka toteaa.

Solar Foods ottaa askelia kohti vastuullisen Solein®-proteiinin tuomista kuluttajien lautasille saakka. ”Tällä hetkellä valmistelemme uuselintarvikelupaa ja suunnittelemme ensimmäisen pienimuotoisen tehtaan rakentamista. Yrityksen tavoitteena on aloittaa Solein®-proteiinin kaupallinen valmistus vuoden 2022 loppuun mennessä. Alkuvaiheessa tuotantomäärien arvioidaan olevan 5–50 miljoonaa ateriaa vuodessa.”

Ruoan uusi maailmankartta  www.solarfoods.fi/map.

Lisätietoja:

TkT, Dos. Pasi Vainikka, Toimitusjohtaja, Solar Foods Oy,
p. 040 5825 987, pasi@solarfoods.fi

 

 

1 The World Food Map 2030 is based on a LUT University study Power-to-SCP (Single Cell Protein) in 2030 by Mahdi Fasihi, Fatemeh Jouzi, Christian Breyer, Solar Economy Group, LUT (2020). The Global SCP simulation will be published soon.

2 un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html

3  Lähde: UN Food and Agriculture Oraganization (FAO)
ourworldindata.org/land-use

4 Lähde: Food and Agriculture Oraganization (FAO)
fao.org/3/a-i7959e.pdf  
fao.org/aquastat/en/overview/methodology/water-use

 5 ourworldindata.org/food-ghg-emissions

 Lähde: IPCC Report: ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2f.-Chapter-5_FINAL.pdf

Solar Foods on food-tech alan toimija, joka kehittää globaalilla tasolla mullistavia ratkaisuja ruoantuotantoon. Solar Foods on aktiivisesti mukana ratkomassa globaalia ruokaturvan kriisiä ja turvaamassa luonnonvarojen kestävää käyttöä irtikytkemällä ruoantuotannon maataloudesta. Solein® on Solar Foodsin rekisteröimä tavaramerkki. www.solarfoods.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

The countdown for crossing the planetary boundaries of food production starts here.

Read more

Subscribe to our newsletter

THE NEXT WAVE OF REVOLUTION BEGINS IN AUTUMN 2021

This will close in 0 seconds